Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Gülşen Velizade

ticaret hukuku

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatı kaplayan alt dalıdır. Tüccarlar, bireyler ve işletmeler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve ticari tarafların haklarını düzenler.

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, birleşme, infisah, devralma ve tür değiştirme işlemleri, müvekkil şirketlerin hukuki sorunlarının değerlendirilip giderilmesinin yanında;

 • Müvekkil şirketin alacak ve verecek davaları ve icra takiplerinin değerlendirilmesi,

 • Müvekkil şirketin ticaret adı ve unvanının korunması ve unvana karşı tecavüze karşı koruma,

 • Genel kurul toplantılarının yapılması,

 • Sermaye artırımı/indirimi yapılması,

 • Haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararların tazmini,

 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,

 • Ortaklık sözleşmeleri,

 • Dağıtım (Paylaştırma) sözleşmeleri,

 • İş sözleşmeleri

 • Ortak Teşebbüsler,

 • Satım sözleşmeleri,

 • Bayilik sözleşmeleri,

 • Ariyet sözleşmeleri,

 • Aktif Mübaayası (Satın alma) sözleşmeleri,

 • Acentelik sözleşmeleri,

 • Sigorta sözleşmeleri,

 • İnşaat sözleşmeleri,

 • Lisans sözleşmeleri,

Sözleşmelerden doğan ihtilacın ticaret mahkemelerinde çözümü

gibi hususlarda hizmet vermektedir.